Naszą misją jest pomoc Rodzinie

Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji "Nadzieja dla Rodzin" działa na rzecz rodzin doświadczających trudnych sytuacji życiowych. W szczególny promuje metodę pracy z rodziną Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR).

KGR w projektach systemowych PO KL

Od 1 stycznia 2010 roku istnieje możliwość wpisania metody KGR we wnioski systemowe PO KL (poddziałanie 7.1.1 oraz 7.1.2) jako jednego z instrumentów aktywnej integracji. (aktywizacja społeczna). **Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie zainteresowane wdrażaniem metody KGR prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Jak wprowadzać?

Doświadczenia zagraniczne i polskie w sposób jednoznaczny wskazują, że Konferencja Grupy Rodzinnej jest metodą skutecznie pomagającą rodzinom jeżeli jest wprowadzana na zasadzie projektu, w sposób systemowy dla danej społeczności lokalnej.
Strona główna » Publikacje

Jarosław Przeperski, /Konferencja Grupy Rodzinnej,/ Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2006, nr 2,

Jarosław Przeperski, /Praca z rodziną z zastosowaniem metody Konferencji Grupy Rodzinnej/, EsOEs (kwartalnik ROPS w Krakowie) 2006 nr 2,

Jarosław Przeperski. /Ekologiczny model pomocy rodzinie na przykładzie metody "Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR)"/ Problemy Społeczne 2007, nr 1.pdf

Jarosław Przeperski, /Konferencja Grupy Rodzinnej - nowa metoda pomocy rodzinie,/ Gazeta Samorządu i Administracji 2007, nr 14 http://www.gsia.infor.pl

Jarosław Przeperski, /Konferencja Grupy Rodzinnej jako przykład pomocy dziecku i rodzinie w przezwyciężaniu kryzysów/, w: M. Konopczyński, W. Ambrozik (red.) /Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej/, Warszawa 2009

Pracownik socjalny

"Konferencja Grupy Rodzinnej odwołuje się do naturalnych zasobów ludzkich: solidarności, potrzeby życia w grupie, więzi. Zaskakuje uniwersalność - możliwość zastosowania przy wielu problemach. W czasie pracy metodą nazywane są wprost trudne sprawy rodziny i wszyscy członkowie w jednym czasie słyszą na czym problem polega."

2007 Copyright KGR.ORG.PL | Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Strona główna | Aktualności | Metoda | Projekty | Kim jesteśmy | Publikacje | Partnerzy | Pobierz | Kontakt